สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ร่วมฟังบรรยายสรุปโครงการบางระกำโมเดล 60

14 ก.พ. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร | จำนวนผู้ชม 222 ครั้ง

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร โดยนายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล ผคบ.นเรศวร ร่วมฟังบรรยายสรุปโครงการบางระกำโมเดล 60 โดยมี พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมบูรณาการ ในการวางแผนและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย เป็นต้นแบบในการดำเนินการโดยใช้ชื่อว่า “บางระกำโมเดล 60” โดยยึดแนวการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสอดคล้องกับธรรมชาติและภูมิสังคม เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการบางระกำโมเดล 60 บรรลุผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โครงการบางระกำโมเดลในปี 61 เพื่อวางแผนและดำเนินการต่อไป ณ ห้องประชุม 202 สโมสรบันเทิงทัพ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ