สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3
  • หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • โครงการชลประทานพิจิตร ขยายสะพานข้ามคลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวังปลาทู ตำบลกำแพงดิน อำเภอ

โครงการชลประทานพิจิตร ขยายสะพานข้ามคลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวังปลาทู ตำบลกำแพงดิน อำเภอ

7 ธ.ค. 2560 | โครงการชลประทานพิจิตร | จำนวนผู้ชม 281 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา นายทินกร รัตนพัวพันธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร มอบหมายให้นายสมศักดิ์ นรพงษ์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล ดำเนินการให้ความช่วยเหลือดำเนินการขยายสะพานข้ามคลองส่งน้ำให้กว้างขึ้น ณ บ้านวังปลาทู ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในการสัญจรไปมาและขนพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ