สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking)

7 ธ.ค. 2560 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร | จำนวนผู้ชม 92 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร โดยนายธีรพัฒน์ สุภา นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการส่งน้ำฯ นเรศวร สำนักงานชลประทานที่ 3 เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ ผชช.จษ.2 เป็นประธานการอบรมดังกล่าว เริ่มตั้งแต่ วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 25610 ณ โรงแรมเดอะริช สะพานพระราม 5 จังหวัดนนทบุรีชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ