สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ดำเนินการติดแผ่นป้ายรอบเวรการใช้น้ำในคลองส่งน้ำสายต่าง ๆ

7 ธ.ค. 2560 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร | จำนวนผู้ชม 404 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร โดยนายกฤษฎ์ รักรี สบ.2 คบ.นเรศวร มอบหมายให้นายประสิทธิ์ อินทร์แก้ว หน่วยจัดสรรน้ำและส่งเสริมกิจกรรมฝ่ายส่งน้ำที่ 2 ประสานงานกับรองประธารกลุ่มหนองอาบนางพัฒนาเรื่องการทำกิจกรรมกำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ PL0-1.6R และดำเนินการติดแผ่นป้ายรอบเวรการใช้น้ำในคลองส่งน้ำสายต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ใช้น้ำอย่างถูกวิธีและเป็นการสร้างวินัยการใช้น้ำให้กับเกษตรกรต่อไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ