สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์หน้าที่ทำการโครงการ

7 ธ.ค. 2560 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร | จำนวนผู้ชม 956 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร โดยนายเจษฎา คูหา หัวหน้าฝ่ายช่างกลนเรศวร พร้อมเจ้าหน้าที่ช่างกล ร่วมดำเนินการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เป็นนวัตกรรมที่ช่วยเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับทางโครงการได้อีกทางหนึ่ง ณ ที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวรชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ