สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ประชุมบางระกำโมเดล 60

7 ธ.ค. 2560 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร | จำนวนผู้ชม 439 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร โดยนายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล ผคบ.นเรศวร นายสุรศักดิ์ ชัยนา จน.คบ.นเรศวร ร่วมประชุมกับกองทัพภาคที่ 3 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน วางแผนและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน ในการใช้พื้นที่ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัยบางส่วนเป็นต้นแบบในการดำเนินการโดยใช้ชื่อว่า " บางระกำโมเดล 60 " ยึดแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสอดคล้องกับธรรมชาติและภูมิสังคม ซึ่งบัดนี้โครงการบางระกำโมเดล 60 บรรลุผลสำเร็จตามวัถุประสงค์ทุกประการ เพื่อให้การเตรียมการแถลงผลสัมฤทธิ์และการหารือข้อพิจารณาในการขยายผลโครงการบางระกำโดเดล 60 ไปยังพื้นที่ลุ่มต่ำที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อร่วมพิจารณาและให้ความเห็นชอบ การขยายผลโครงการบางระกำโมเดล 60 เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการแก้ไขปัญหา อันจะทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ต่อไป ณ ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ