สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการชลประทานพิจิตร เข้าร่วมประชุมเตรียมการขยายผล โครงการบางระกำโมเดล 60

7 ธ.ค. 2560 | โครงการชลประทานพิจิตร | จำนวนผู้ชม 266 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายทินกร รัตนพัวพันธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร เข้าร่วมประชุมเตรียมการขยายผล โครงการบางระกำโมเดล 60 ณ ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมพิจารณาและให้ความเห็นชอบ การขยายผลโครงการบางระกำโมเดล 60 เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการแก้ไขปัญหาอันจะทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ต่อไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ