สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ลงพื้นที่เพื่อสำรวจจุดที่ตั้งและแนวท่อส่งน้ำ

6 ธ.ค. 2560 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก | จำนวนผู้ชม 519 ครั้ง

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์ (ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาผาจุก) ได้มอบหมายให้ นายตรีภพ เกื้อเม่ง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม, นายพันธุ์เทพ แสงแก้ว หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2, นายสุริยัน จันทร์หอม นายช่างชลประทาน, นายพิพัฒน์ จิตรค้ำคูณ นายช่างชลประทาน และเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบชลประทานที่ 2 สำนักออกแบบและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน ลงพื้นที่เพื่อสำรวจจุดที่ตั้งและแนวท่อส่งน้ำโครงการสูบน้ำ พื้นที่ตำบลน้ำพี้ และตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ นายดำเนิน อินทะเรืองรุ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำพี้และตำบลป่าคายชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ