สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3
  • หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • โครงการชลประทานพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยด้านการเกษตร

โครงการชลประทานพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยด้านการเกษตร

6 ธ.ค. 2560 | โครงการชลประทานพิษณุโลก | จำนวนผู้ชม 299 ครั้ง

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายวีระพงษ์ แต่งเนตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ นายประเชิญ พบสระบัว หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยด้านการเกษตรและปศุสัตว์ อำเภอชาติตระการและอำเภอวังทอง พร้อมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพิษณุโลก (ก.ช.ภ.จ พิษณุโลก) ตามระเบียบกระทรวงการคลังและที่แก้ไขเพิ่มเติมและตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ถนนสนามบิน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ