สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ฝ่ายก่อสร้างที่ 2 โครงการก่อสร้าง ดูสภาพพื้นที่บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ฝายบ้านหินลาดพร้อมระบบส่งน้ำ

22 พ.ย. 2560 | โครงการก่อสร้าง สชป.3 | จำนวนผู้ชม 701 ครั้ง

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลาประมาณ 16.00 น. นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 3 พร้อมด้วย นายบุญสิน ชนะภัย นายช่างชลประทาน เข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่จุดก่อสร้างฝายบ้านหินลาดพร้อมระบบส่งน้ำ ซึ่งเป็นงานในปีงบประมาณ 2561 เพื่อสำหรับเตรียมความพร้อมในการเข้าดำเนินการต่อไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ