สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ร่วมประชุมกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาอำเภอพรหมพิราม

22 พ.ย. 2560 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร | จำนวนผู้ชม 341 ครั้ง

วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร โดย นางสาวปาณิสรา แก้วเพชร นายช่างชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของอำเภอพรหมพิราม ร่วมประชุมเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาอำเภอพรหมพิรามอย่างยั่งยืน บนอัตลักษณ์ของตนเอง ( 4 DNA )โดยใช้กระบวนการถอดรหัสการพัฒนาพิษณุโลกอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของจังหวัดอย่างกว้างขวาง ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนอำเภอพรหมพิราม ตำบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ