สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สชป.3 และผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจดูสถานที่ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก

22 พ.ย. 2560 | โครงการก่อสร้าง สชป.3 | จำนวนผู้ชม 426 ครั้ง

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 3, นายสุธีรพจน์ สงวนทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 และนายณัฐพล อุ่มอ่อนศรี วิศวกรชลประทาน พร้อมด้วย นายอภิวัฒน์ จำปาแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าวและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก ร่วมกันพิจารณาตรวจความพร้อมของสถานที่เพื่อการก่อสร้าง ดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่าน ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย 2. โครงการก่อสร้างฝายบ้านท่าสะแก (2) ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ