สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ร่วมงานพิธีทอดกฐินสามัคคี (วัดหมอนไม้) ประจำปี 2560

21 ต.ค. 2560 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก | จำนวนผู้ชม 267 ครั้ง

วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์ (ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก) ได้มอบหมายให้ นางสิรินทิพย์ เจริญเผ่า หัวหน้างานบริหารทั่วไป ร่วมงานพิธีทอดกฐินสามัคคี (วัดหมอนไม้) ประจำปี 2560 โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน จากกรุงเทพมหานคร ร่วมด้วยคณะกรรมการการก่อสร้างพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียร จังหวัดอุตรดิตถ์และประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อนำรายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วัดหมอนไม้ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ