สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน VDO Conferen

20 ต.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 291 ครั้ง

นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน VDO Conference ณ ห้องประชุมเตชะเสน 1 สำนักงานชลประทานที่ 3 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. โดยการประชุมครั้งนี้ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ เพื่อติดตาม ประมวลผล วิเคราะห์แนวโน้มปริมาณน้ำ และปรับแผนแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วม จากฝนตกอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ ให้มีความต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ ตามที่ กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศและการติดตามสถานการณ์ฝนใน พื้นที่ภาคเหนือ จากสภาพภูมิอากาศแปรปรวน ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 20-21 ตุลาคม 2560 ฝนลดลงและยังคงมีฝนตกต่อและลมกรรโชกแรงในช่วงวันที่ 22-23 ตุลาคม 2560 โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้ 1.ให้หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาทุกโครงการ เฝ้าระวังในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ และนำน้ำเข้าสู่ระบบส่งน้ำ 2.สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด เตรียมพร้อมการสนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือ สิ่งที่เป็นคันแนวป้องกันต่างๆ เช่น กระสอบทราย , กระสอบทรายยักษ์ (Bigbag) เป็นต้น 3.สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ ที่เป็นจุดระบายน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำในพื้นที่ 4.สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ