สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ร่วมประชุมซักซ้อม พิธีถวายดอกไม้จันทน์

20 ต.ค. 2560 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล | จำนวนผู้ชม 418 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่วมประชุมซักซ้อม พิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยมี นายสุริยา หาญไพบูลย์ นายอำเภอพรหมพิรามเป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย สมพระเกียรติ โดยเน้นย้ำ ให้ทำความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัด ให้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ