สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ฝ่ายก่อสร้างที่ 2 เข้าติดตามน้ำท่วมงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเมม-คลองบางแก้วฯ

12 ต.ค. 2560 | โครงการก่อสร้าง สชป.3 | จำนวนผู้ชม 129 ครั้ง

เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม ผู้อำนายการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 3, นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนายการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน พร้อมด้วย นายกัมพล บุญวิไล หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างที่ 2 ได้ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายธรรมนูญ ท้าวฮ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง และเจ้าหน้าที่ นายอนุชิต โมลา กำนันตำบลบ้านกร่างและราษฎรในพื้นที่เข้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางสัญจรบริเวณสะพานแม่ระหันที่ทำให้เป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมา โดยได้รับการสนับสนุนจาก ม.พัน 9 พล.ร.4 ส่งนายทหารมาช่วยบรรจุและเรียงกระสอบทรายสำหรับกันน้ำ และรถขุดดินจากส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 เข้าช่วยเหลือเสริมแนวคันกันน้ำชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ