สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

12 ต.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 392 ครั้ง

นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม บริเวณโรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เพื่อสำรวจสภาพปัญหา ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ต่อไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ