สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เขตทุ่งสาน (นเรศวร)

12 ต.ค. 2560 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร | จำนวนผู้ชม 215 ครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร โดย นายสุรศักดิ์ ชัยนา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วย นายกฤษฎ์ รักรี นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เขตทุ่งสาน (นเรศวร) โดยเฉพาะ คลองระบายน้ำสายใหญ่ ( ทรบ.ทุ่งสาน ) เพื่อใช้เป็นน้ำต้นทุนสำหรับนาลุ่มต่ำและใช้เป็นพื้นที่หน่วงน้ำ ตามโครงการบางระกำโมเดล ซึ่งช่วงเดือน พฤศจิกายน 2560 พื้นที่นาลุ่มต่ำจะเริ่มทำนาไล่เลน ซึ่งเป็นการทำนาฤดูแล้งปี 2560/61 (นาปรัง) โดยขณะนี้สามารถระบายน้ำออกทาง ทรบ.ทุ่งสาน ได้ตามปกติ และ ยังสามารถช่วยชะลอน้ำ ไม่ให้ไหลมาท่วมพื้นที่ตอนล่างได้อีกทางหนึ่ง ด้วยชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ