สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3 ลงพื้นที่ร่วมหารือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนทางสัญจร บ้านแม่ระหัน

12 ต.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 259 ครั้ง

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 มอบหมายให้นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน นายนิวัฒน์ธนา เพ็ชร์สุขุม ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 3 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมบูรณาการการทำงานร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 9 , ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน , ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลบ้านกร่าง ลงพื้นที่ร่วมหารือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนทางสัญจร ของประชาชนบ้านแม่ระหัน ณ บริเวณสะพานแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งขณะนี้ได้ร่วมกันเสริมคันกั้นน้ำและกระสอบทรายกั้นน้ำ เพื่อป้องกันน้ำล้นตลิ่งบริเวณสะพานแม่ระหันต่อไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ