สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ ( Web Conference )

12 ต.ค. 2560 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร | จำนวนผู้ชม 75 ครั้ง

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร โดย นายสุรศักดิ์ ชัยนา หัวหน้าจัดสรรน้ำ นเรศวรและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ ( Web Conference ) เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ณ ห้องประชุมพระอัฏฐารส สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลาง ชั้น 5 จ.พิษณุโลกค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ข่าวที่น่าสนใจ

สำนักงานชลประทานที่ 3 ประชุมคณะทำงานปรับปรุง/บำรุงรักษาอาคารสถานที่ และรักษาความปลอดภัยบริเวณ
จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพื้นที่ ตำบลน้ำพี้ และตำบลป่าคาย
ร่วมลงพื้นที่ดูงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพื้นที่ ตำบลน้ำพี้ และตำบลป่าคาย
ร่วมกันชี้จุดสถานที่ก่อสร้างฝายล้องปู พร้อมระบบส่งน้ำ (โครงการพระราชดำริ)
ฝ่ายก่อสร้างที่ 4 โครงการก่อสร้าง สชป.3 ต้อนรับผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 3

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 278
เดือนนี้ 6,073
เดือนที่แล้ว 7,513
ปีนี้ 6,073
ปีก่อน 96,350
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ