สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3 ลงพื้นที่ทุ่งหน่วงน้ำบางระกำโมเดล 60

11 ต.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 563 ครั้ง

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 มอบหมายให้นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำฯยมน่าน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พื้นที่ทุ่งหน่วงน้ำ โครงการบางระกำโมเดล 60 ร่วมกับว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ เนื่องจากในช่วงระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2560 จะเกิดฝนตกจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ทำให้มีฝนตกชุกในพื้นที่ ตลอดจนประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการบางระกำโมเดล 60ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ