สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการชลประทานพิจิตร ร่วมประชุมปัญหาน้ำท่วม ปตร.คลองคัน

11 ต.ค. 2560 | โครงการชลประทานพิจิตร | จำนวนผู้ชม 345 ครั้ง

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. โครงการชลประทานพิจิตร นายณัฐพงศ์ ครุฑทา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานพิจิตร นายณัฐภูมิ อนันตภูมิ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1 ได้ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เหนือ ปตร.คลองคัน ตำบลหัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร มีนายปิยะ วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน และนาย ภูมิสิทธิ์วังคีรี นายอำเภอเมืองพิจิตร ได้ดำเนินการชี้แจง สร้างความเข้าใจ ให้ประชาชน ณ วัดหัวดง ตำบลหัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมี 3 ประเด็นปัญหาที่สร้างความเข้าใจได้แก่ 1. การจะปรับปรุงอาคาร Spillvay. ของ ปตร.คลองคัน 2. การจะประชุม การกำหนดระดับน้ำ ของการทำนา และการประมง ของผู้เกี่ยวข้อง 3. การก่อสร้างอาคาร Box Culvert ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องถึงพื้นที่ของตำบลหัวดง จังหวัดพิจิตรชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ