สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการชลประทานพิจิตร ร่วมประชุมปัญหาน้ำท่วม ปตร.คลองคัน

11 ต.ค. 2560 | โครงการชลประทานพิจิตร | จำนวนผู้ชม 155 ครั้ง

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. โครงการชลประทานพิจิตร นายณัฐพงศ์ ครุฑทา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานพิจิตร นายณัฐภูมิ อนันตภูมิ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1 ได้ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เหนือ ปตร.คลองคัน ตำบลหัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร มีนายปิยะ วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน และนาย ภูมิสิทธิ์วังคีรี นายอำเภอเมืองพิจิตร ได้ดำเนินการชี้แจง สร้างความเข้าใจ ให้ประชาชน ณ วัดหัวดง ตำบลหัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมี 3 ประเด็นปัญหาที่สร้างความเข้าใจได้แก่ 1. การจะปรับปรุงอาคาร Spillvay. ของ ปตร.คลองคัน 2. การจะประชุม การกำหนดระดับน้ำ ของการทำนา และการประมง ของผู้เกี่ยวข้อง 3. การก่อสร้างอาคาร Box Culvert ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องถึงพื้นที่ของตำบลหัวดง จังหวัดพิจิตรค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ข่าวที่น่าสนใจ

สำนักงานชลประทานที่ 3 ประชุมคณะทำงานปรับปรุง/บำรุงรักษาอาคารสถานที่ และรักษาความปลอดภัยบริเวณ
จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพื้นที่ ตำบลน้ำพี้ และตำบลป่าคาย
ร่วมลงพื้นที่ดูงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพื้นที่ ตำบลน้ำพี้ และตำบลป่าคาย
ร่วมกันชี้จุดสถานที่ก่อสร้างฝายล้องปู พร้อมระบบส่งน้ำ (โครงการพระราชดำริ)
ฝ่ายก่อสร้างที่ 4 โครงการก่อสร้าง สชป.3 ต้อนรับผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 3

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 278
เดือนนี้ 6,073
เดือนที่แล้ว 7,513
ปีนี้ 6,073
ปีก่อน 96,350
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ