สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

วมกิจกรรมโครงการอำเภอ..ยิ้ม..เคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานต่างของอำเภอพรหมพิราม

22 ก.ย. 2560 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร | จำนวนผู้ชม 241 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายนย 2560 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร โดยนายอิสเรศ พูลทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 นเรศวร ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอ..ยิ้ม..เคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานต่างของอำเภอพรหมพิรามเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ศาลาการเปรียญวัดโคกสมอ หมู่ 1 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ