สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการชลประทานพิษณุโลก ประชุมชี้แจงแบบงานคลองชักน้ำฝั่งขวาแม่น้ำยมตำบลชุมแสงสงคราม

14 ก.ย. 2560 | โครงการชลประทานพิษณุโลก | จำนวนผู้ชม 221 ครั้ง

วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 12.30 น. นายวัชร จิตใจงาม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานพิษณุโลก ร่วมประชุมร่วมกับนายกอบต.ชุมแสงสงคราม ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อชี้แจงแบบงานคลองชักน้ำฝั่งขวาแม่น้ำยม เพื่อกำหนดวันประชาคมราษฎรตำบลชุมแสงสงคราม ณ อบต.ชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ