สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตรวจสอบกรณีเกษตรกรร้องเรียนส่งน้ำไม่ถึงปลายคลอง ซี-76 และ ซี-87

14 ก.ย. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 71 ครั้ง

วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. นายปัญญา กัลปสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาท่าบัว มอบหมายให้ นาย วีรพล จิตรากร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกรณีเกษตรกรร้องเรียนส่งน้ำไม่ถึงปลายคลอง ซี-76 และ ซี-87 ผลจากการตรวจสอบ ร่วมกับประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ เกษตรกร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.บางไผ่ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร สรุปได้ว่าในการส่งน้ำนาปี 2560 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว สามารถส่งน้ำถึงปลายคลอง คลอง ซี-76 และ ซี-87 อีกทั้งยังช่วยเหลือด้วยการสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมจนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนน้ำท่วมอีกด้วยชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ