สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตรวจสอบกรณีเกษตรกรร้องเรียนส่งน้ำไม่ถึงปลายคลอง ซี-76 และ ซี-87

14 ก.ย. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 11 ครั้ง

วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. นายปัญญา กัลปสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาท่าบัว มอบหมายให้ นาย วีรพล จิตรากร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกรณีเกษตรกรร้องเรียนส่งน้ำไม่ถึงปลายคลอง ซี-76 และ ซี-87 ผลจากการตรวจสอบ ร่วมกับประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ เกษตรกร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.บางไผ่ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร สรุปได้ว่าในการส่งน้ำนาปี 2560 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว สามารถส่งน้ำถึงปลายคลอง คลอง ซี-76 และ ซี-87 อีกทั้งยังช่วยเหลือด้วยการสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมจนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนน้ำท่วมอีกด้วยค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ข่าวที่น่าสนใจ

ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิษณุโลก เกี่ยวกับการเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย
วมกิจกรรมโครงการอำเภอ..ยิ้ม..เคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานต่างของอำเภอพรหมพิราม
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำฯ ท่าบัว ตรวจสภาพแม่น้ำน่าน ที่สถานี N8A และ เทศบาลบางมูลนาก
โครงการส่งน้ำฯ ท่าบัว ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
โครงการส่งน้ำฯ ท่าบัว ตรวจพื้นที่ ปตร.DR.10 และ DR.11 ต.พิกุล และ ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 206
เดือนนี้ 5,121
เดือนที่แล้ว 7,957
ปีนี้ 69,522
ปีก่อน 33,319
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ