สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการชลประทานนครสวรรค์ ลงพื้นที่นำเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขัง

14 ก.ย. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 183 ครั้ง

วันที่ 14 กันยายน 2560 นายวิศาล วสุนธาราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ ได้สั่งการให้นายพัฒนศักดิ์ รัตนสุข หัวหน้าปฏิบัติการสูบน้ำ น้ำเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขัง ณ ซอยสิบสองสิงหา 15 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ