สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ร่วมติดตามพื้นที่อุทกภัยพร้อมการช่วยเหลือเกษตรกร

14 ก.ย. 2560 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล | จำนวนผู้ชม 39 ครั้ง

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น.นายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล มอบหมายให้หัวหน้าส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ให้การต้อนรับนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรบ้านวังขี้เหล็ก หมู่ที่ 10, 12 ตำบลท่าช้าง ซึ่งอยู่บริเวณริมแม่น้ำยมสายเก่า (คลองเมม-คลองบางแก้ว) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย และลงพื้นที่พบปะกับราษฎร ณ ที่ทำการกำนัน ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ