สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการชลประทานพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

13 ก.ย. 2560 | โครงการชลประทานพิจิตร | จำนวนผู้ชม 230 ครั้ง

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายณัฐพงศ์ ครุฑทา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานพิจิตร เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยนายกิตติศักดิ์ รัตนะวราหะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ที่เกี่ยวกับข้อมูลโครงการรังนกโมเดล โครงการฟื้นคืนแม่น้ำพิจิตร และโครงการพัฒนาบึงสีไฟ รวมถึงได้ติดตามดูพื้นที่ภาคสนาม เช่น จุดที่จะก่อสร้างคลองส่งน้ำบ้านวังทับยา (คลองซี.1 – บึงสีไฟ) กับจุดบริเวณปากแม่น้ำพิจิตร จุดที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำน่าน ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตรชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ