สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการชลประทานพิษณุโลก ร่วมประชุมการดำเนินงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

13 ก.ย. 2560 | โครงการชลประทานพิษณุโลก | จำนวนผู้ชม 64 ครั้ง

วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. นายประเชิญ พบสระบัว หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการชลประทานพิษณุโลก ร่วมประชุมการดำเนินงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2560/61 ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมพระอัฏฐารส สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ