สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ประชุมเกษตรแปลงใหญ่คลองส่งน้ำ ซี-101

11 ส.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 124 ครั้ง

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายปัญญา กัลปสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว มอบหมายให้ นายนิพนธ์ ดวงดารา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ และนายวิทยา วังวิเศษ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ท่าบัว ร่วมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอโพทะเลจัดประชุมเกษตรกรแปลงใหญ่คลองส่งน้ำ ซี-101 ณ ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อวางแผนการผลิต พร้อมกำหนดวันรับมอบปุ๋ยที่จะนำไปใช้ในการเพาะปลูกข้าวของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่คลองส่งน้ำ ซี-101 ตามวิธีการที่เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวพิษณุโลก และเกษตรอำเภอโพทะเลซึ่งเป็นพี่เลี้ยงจะได้มาอบรมให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้ต่อไป สำหรับในส่วนของโครงการฯ ท่าบัวก็จะบริหารจัดการน้ำสำหรับพื้นที่แปลงใหญ่คลองส่งน้ำ ซี-101 ตามแผนการผลิตของกลุ่มค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ข่าวที่น่าสนใจ

สำนักงานชลประทานที่ 3 ถอดบทเรียนหลังเปิดเวทีสาธารณะฯ (ครั้งที่ 2)
ร่วมกิจกรรมบริการตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โครงการก่อสร้างติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเมม-คลองบางแก้ว
สำนักงานชลประทานที่ 3 เปิดเวทีสาธารณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำชลประทาน (ครั้งที่ 2)
ฝ่ายก่อสร้างที่ 3 โครงการก่อสร้าง สชป.3 เข้าร่วมสำรวจพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไม้ซาง จ.อุตรดิตถ์

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 29
เดือนนี้ 4,754
เดือนที่แล้ว 9,339
ปีนี้ 24,475
ปีก่อน 96,350
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ