สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ร่วมกิจกรรมสร้างฝ่ายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ

11 ส.ค. 2560 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร | จำนวนผู้ชม 117 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร โดยนายอิสเรศ พูลทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 25 นเรศวร พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมสร้างฝ่ายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2560 ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนบ้านศรีเจริญ ณ ป่าชุมชนบ้านศรีเจริญ หมู่ 2 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ