สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สชป.3 ร่วมประชุมการพิจารณาแผนงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในเชิงพื้นที่ ผ่าน VDO Conference

11 ส.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 79 ครั้ง

นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 เป็นประธานการประชุมการพิจารณาแผนงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในเชิงพื้นที่ ผ่าน VDO Conference ณ ห้องประชุมเตชะเสน 1 สำนักงานชลประทานที่ 3 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. โดยการประชุมครั้งนี้นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาและวิเคราะห์แผนงานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง ในพื้นที่เป้าหมายให้มีความต่อเนื่อง เกิดประโยชน์และมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ