สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ร่วมกับเกษตรกรแปลงใหญ่คลองส่งน้ำ ซี-95 รับมอบปัจจัยการผลิต

11 ส.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 110 ครั้ง

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายปัญญา กัลปสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว มอบหมายให้ นายวีรพล จิตรากร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ท่าบัว ร่วมกับเกษตรกรแปลงใหญ่คลองส่งน้ำ ซี-95 รับมอบปุ๋ยซึ่งเป็นปัจจัยในการผลิต ณ ที่ทำการกลุ่มบริหารการใช้น้ำคลอง ซี-95 ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร ซึ่งปุ๋ยที่ได้รับมอบในครั้งนี้จะนำไปใช้ในการเพาะปลูกข้าวของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่คลองส่งน้ำ ซี-95 ตามวิธีการที่เจ้าหน้าที่กรมการข้าวและเกษตรอำเภอโพทะเลซึ่งเป็นพี่เลี้ยงจะได้มาอบรมให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้ต่อไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ