สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการก่อสร้าง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน ร.๙

11 ส.ค. 2560 | โครงการก่อสร้าง สชป.3 | จำนวนผู้ชม 152 ครั้ง

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายภูมิรักษ์ รัตนผล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นำเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐) โดยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี โดยมีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าเสาธงที่ทำการสำนักงานชลประทานที่ ๓ โดยมี นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๓ เป็นประธานในพิธีชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ