สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

“ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนท่อพระราชดำริชำรุดแตก”

11 ส.ค. 2560 | โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ | จำนวนผู้ชม 334 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ โดย นายสมหวัง ปานสุขสาร (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์) และ นายเมธี วุฒิเจริญ (หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม) ร่วมกับนายอำเภอน้ำปาด ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนท่อพระราชดำริชำรุดแตก หมู่ที่ 4 ตำบลหาดล้า อำเภอน้ำปาด ทั้งนี้ ได้สั่งการให้เร่งซ่อมแซมเร่งด่วนฉุกเฉิน โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่12 และเขื่อนสิริกิติ์ ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล ในการซ่อมแซมชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ