สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการชลประทานพิษณุโลก ร่วมประชุมหารือแนวทางการนำน้ำเข้าแก้มลิงบางระกำ

11 ส.ค. 2560 | โครงการชลประทานพิษณุโลก | จำนวนผู้ชม 96 ครั้ง

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก ร่วมประชุมหารือแนวทางการนำน้ำเข้าแก้มลิงบางระกำ การควบคุมน้ำในช่วงวิกฤติ และการพิจารณาแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่ระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำยมสายเก่า ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัยชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ