สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑ ดูพื้นที่บริเวณที่จะก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำบ้านไชยมงคล จังหวัดอุตรดิตถ์

19 พ.ค. 2560 | โครงการก่อสร้าง สชป.3 | จำนวนผู้ชม 51 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุธีรพจน์ สงวนทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๑ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๓ และนายรณชัย สงวนวงศ์ ได้เข้าชี้แจงและอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบการก่อสร้างและรายละเอียดแผนงานที่จะของบประมาณโครงการประตูระบายน้ำบ้านไชยมงคลให้เจ้าอาวาสวัดไชยมงคลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง หมู่ที่ ๗ บ้านไชยมงคล ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการของโครงการดังกล่าวค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ข่าวที่น่าสนใจ

ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิษณุโลก เกี่ยวกับการเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย
วมกิจกรรมโครงการอำเภอ..ยิ้ม..เคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานต่างของอำเภอพรหมพิราม
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำฯ ท่าบัว ตรวจสภาพแม่น้ำน่าน ที่สถานี N8A และ เทศบาลบางมูลนาก
โครงการส่งน้ำฯ ท่าบัว ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
โครงการส่งน้ำฯ ท่าบัว ตรวจพื้นที่ ปตร.DR.10 และ DR.11 ต.พิกุล และ ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 241
เดือนนี้ 4,828
เดือนที่แล้ว 7,957
ปีนี้ 69,229
ปีก่อน 33,319
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ