สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑ ดูพื้นที่บริเวณที่จะก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำบ้านไชยมงคล จังหวัดอุตรดิตถ์

19 พ.ค. 2560 | โครงการก่อสร้าง สชป.3 | จำนวนผู้ชม 64 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุธีรพจน์ สงวนทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๑ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๓ และนายรณชัย สงวนวงศ์ ได้เข้าชี้แจงและอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบการก่อสร้างและรายละเอียดแผนงานที่จะของบประมาณโครงการประตูระบายน้ำบ้านไชยมงคลให้เจ้าอาวาสวัดไชยมงคลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง หมู่ที่ ๗ บ้านไชยมงคล ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการของโครงการดังกล่าวค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ข่าวที่น่าสนใจ

โครงการชลประทานพิจิตร รับสมัครเกษตรกร “โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง” ปี 2561
ประชุมชี้แจงแผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี พ.ศ.2560/2561
ฝ่ายก่อสร้างที่ 2 โครงการก่อสร้าง ดูสภาพพื้นที่บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ฝายบ้านหินลาดพร้อมระบบส่งน้ำ
ร่วมประชุมกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาอำเภอพรหมพิราม
ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สชป.3 และผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจดูสถานที่ก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 340
เดือนนี้ 6,078
เดือนที่แล้ว 7,878
ปีนี้ 86,065
ปีก่อน 33,319
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ