สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๓ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง

19 พ.ค. 2560 | โครงการก่อสร้าง สชป.3 | จำนวนผู้ชม 356 ครั้ง

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๓ พร้อมด้วย นายสุเมธ เกียรติยศ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ของฝ่ายก่อสร้างที่ ๑ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างฝายบ้านวังโบสถ์ ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตรชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ