สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๓ ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๗

19 พ.ค. 2560 | โครงการก่อสร้าง สชป.3 | จำนวนผู้ชม 277 ครั้ง

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกัมพล บุญวิไล หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๒ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๓ เข้าร่วมการต้อนรับ นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๗ เดินทางมาตรวจราชการ ติดตามงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นประธานในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ณ เทศบาลตำบลพันเสา ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตผักเพิ่มรายได้และลดพื้นที่การปลูกข้าวให้เกษตรกรชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ