สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการชลประทานพิจิตร ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”

19 พ.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 225 ครั้ง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายทวนชัย เลี้ยงสุข หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานพิจิตร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา วาตภัย ณ หอประชุมโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตรชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ