สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการส่งน้ำฯ ยมน่าน ร่วมกับ ฝ่ายรถขุด ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรก

19 พ.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 98 ครั้ง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ร่วมกับ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดสุโขทัย และ นายสัญชัย กัลป์ยาณวิสุทธิ์ ฝ่ายรถขุด ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมโดยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นาในเขต ต.ไกรนอก ต.ไกรใน ต.ไกรกลาง ต.ดงเดือย และ ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ทั้งนี้ เกษตรกรได้นำรถแบคโฮเข้าทำคันดินกั้นน้ำ และ ฝ่ายรถขุด ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 จะนำรถแบคโฮ เข้ามาสมทบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป



ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ