สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการชลประทานนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมตามรอยพ่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

19 พ.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 82 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิศาล วสุนธาราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายประวิทย์ เปรมศรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ นครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ชลประทาน เข้าร่วมกิจกรรมตามรอยพ่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ บ้านเขาแหลม ม.๗ ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ โดยโครงการชลประทานนครสวรรค์ หน่วยงานต่างๆ และชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่เปิน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ