สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการส่งน้ำฯ ยมน่าน ร่วมกับ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย เร่งระบายน้ำและช่วยเหลือเกษตรกร

19 พ.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 84 ครั้ง

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านโดย นายธงชัย กลิ่นลูกอิน ร่วมกับ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดสุโขทัย นายสุรชัย วิกสุวรรณ ปลัด อบต.นายณรงค์ ทองกรณ์ รองนายกฯ พร้อม เจ้าหน้าที่ อบต.ไกรนอก เข้าตรวจสอบระดับน้ำคลองเหมืองช้างและคลองสาขาต่างๆ ในเขตพื้นที่ ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย และเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นาข้าว และเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำที่จะระบายมาจากพื้นที่ตอนบนของคลองเหมืองช้าง ต.ไกรใน ต.ไกรกลาง ซึ่งระบายลงมาทางคลองปลากด วังสะตือ โดย กองกำลังฯ ให้ความร่วมมือเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้นำเครื่องจักร จากการสนับสนุนของ อบต.ไกรนอกเข้าทำคันปิดกั้นน้ำที่ไหลเข้าพื้นที่นาของเกษตรกร หมู่ที่ 8 ต.ไกรนอก อีกด้วยชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ