สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการส่งน้ำฯ ยมน่าน ร่วมกับ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย เร่งระบายน้ำและช่วยเหลือเกษตรกร

19 พ.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 60 ครั้ง

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านโดย นายธงชัย กลิ่นลูกอิน ร่วมกับ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดสุโขทัย นายสุรชัย วิกสุวรรณ ปลัด อบต.นายณรงค์ ทองกรณ์ รองนายกฯ พร้อม เจ้าหน้าที่ อบต.ไกรนอก เข้าตรวจสอบระดับน้ำคลองเหมืองช้างและคลองสาขาต่างๆ ในเขตพื้นที่ ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย และเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นาข้าว และเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำที่จะระบายมาจากพื้นที่ตอนบนของคลองเหมืองช้าง ต.ไกรใน ต.ไกรกลาง ซึ่งระบายลงมาทางคลองปลากด วังสะตือ โดย กองกำลังฯ ให้ความร่วมมือเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้นำเครื่องจักร จากการสนับสนุนของ อบต.ไกรนอกเข้าทำคันปิดกั้นน้ำที่ไหลเข้าพื้นที่นาของเกษตรกร หมู่ที่ 8 ต.ไกรนอก อีกด้วยค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ข่าวที่น่าสนใจ

ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิษณุโลก เกี่ยวกับการเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย
วมกิจกรรมโครงการอำเภอ..ยิ้ม..เคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานต่างของอำเภอพรหมพิราม
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำฯ ท่าบัว ตรวจสภาพแม่น้ำน่าน ที่สถานี N8A และ เทศบาลบางมูลนาก
โครงการส่งน้ำฯ ท่าบัว ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
โครงการส่งน้ำฯ ท่าบัว ตรวจพื้นที่ ปตร.DR.10 และ DR.11 ต.พิกุล และ ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 241
เดือนนี้ 4,828
เดือนที่แล้ว 7,957
ปีนี้ 69,229
ปีก่อน 33,319
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ