สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการชลประทานนครสวรรค์ ติดตามสถานการณ์น้ำ พื้นที่อำเภอแม่วงก์และอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

19 พ.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 109 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายประวิทย์ เปรมศรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ และเจ้าหน้าที่ชลประทาน ติดตามน้ำในแม่น้ำแม่วงก์ เนื่องจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในจังหวัดนครสวรรค์ ช่วงวันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทำให้สถานการณ์น้ำในพื้นที่เขตโครงการคลองวังซ่าน ๑ ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว สถานการณ์น้ำในขณะนี้ ได้เกิดน้ำท่วมไหล่ทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว ได้ทำการลอกคลองระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำในพื้นที่ท่วมขัง เป็นการเบื้องต้น หากไม่มีฝนตกซ้ำเพิ่มเติม คงสามารถระบายน้ำท่วมขังลงได้ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ