สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ประชาสัมพันธ์เรื่องการพักทำนาปรังต่อเนื่องปี 2559/2560 ตามมาตรการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์

21 มี.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 670 ครั้ง

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ได้ลงพื้นที่ในเขตโครงการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการพักทำนาปรังต่อเนื่องปี 2559/2560 ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตามมาตรการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีการติดตั้งแผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามจุดสำคัญและแจกแผ่นใบปลิวให้กับประชาชน กลุ่มผู้ใช้น้ำ และ เกษตรกรชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ