สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ประชาสัมพันธ์เรื่องการพักทำนาปรังต่อเนื่องปี 2559/2560 ตามมาตรการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์

21 มี.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 94 ครั้ง

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ได้ลงพื้นที่ในเขตโครงการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการพักทำนาปรังต่อเนื่องปี 2559/2560 ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตามมาตรการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีการติดตั้งแผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามจุดสำคัญและแจกแผ่นใบปลิวให้กับประชาชน กลุ่มผู้ใช้น้ำ และ เกษตรกรค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ข่าวที่น่าสนใจ

ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิษณุโลก เกี่ยวกับการเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย
วมกิจกรรมโครงการอำเภอ..ยิ้ม..เคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานต่างของอำเภอพรหมพิราม
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำฯ ท่าบัว ตรวจสภาพแม่น้ำน่าน ที่สถานี N8A และ เทศบาลบางมูลนาก
โครงการส่งน้ำฯ ท่าบัว ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
โครงการส่งน้ำฯ ท่าบัว ตรวจพื้นที่ ปตร.DR.10 และ DR.11 ต.พิกุล และ ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 242
เดือนนี้ 4,828
เดือนที่แล้ว 7,957
ปีนี้ 69,229
ปีก่อน 33,319
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ