สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์

20 มี.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 92 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 นายณัฐพงศ์ ครุฑทา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานพิจิตร ได้ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร และสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ได้นัดหมายเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอ วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร จำนวน 12 ราย มาเรียนรู้เรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือน และโครงการชลประทานพิจิตรประชาสัมพันธ์ไวนิลเรื่องพักทำนาปรังต่อเนื่องปี 2559/60 ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตามมาตรการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ข่าวที่น่าสนใจ

ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิษณุโลก เกี่ยวกับการเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย
วมกิจกรรมโครงการอำเภอ..ยิ้ม..เคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานต่างของอำเภอพรหมพิราม
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำฯ ท่าบัว ตรวจสภาพแม่น้ำน่าน ที่สถานี N8A และ เทศบาลบางมูลนาก
โครงการส่งน้ำฯ ท่าบัว ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
โครงการส่งน้ำฯ ท่าบัว ตรวจพื้นที่ ปตร.DR.10 และ DR.11 ต.พิกุล และ ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 242
เดือนนี้ 4,828
เดือนที่แล้ว 7,957
ปีนี้ 69,229
ปีก่อน 33,319
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ