สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ลงพื้นที่ดูงานขุดลอกแก้มลิงบึงมูล และตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงาน บางระกำโมเดล 60 ณ ปตร.บ้านใหม่โพธิ์ทอง

20 มี.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 132 ครั้ง

วันที่ 20 มีนาคม 2560 นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาที่ 3 พร้อมด้วย นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน และ กองพลทหารราบที่ 4 ลงพื้นที่ดูงานฝายมะขามสูง ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงาน บางระกำโมเดล 60 ณ ประตูระบายน้ำบ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ 11 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก และดูงานขุดลอกแก้มลิงบึงมูล พร้อมอาคารประกอบ ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัยชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ