สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ลงพื้นที่สำรวจการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำและวางแผนการทำงานร่วมกัน

20 มี.ค. 2560 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร | จำนวนผู้ชม 60 ครั้ง

วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 11.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล หัวหน้าจัดสรรน้ำฯนเรศวร โดยมี นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผส.ชป.3 และนายชำนาญ ชูเที่ยง ผคบ.ยมน่าน ร่วมกับฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครง เปิดศูนย์ประสานแผนงานโครงการบางระกำโมเดล 60 ลงพื้นที่สำรวจการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำและวางแผนการทำงานร่วมกันต่อไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ