สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการชลประทานพิษณุโลก ต้อนรับเจ้าหน้าที่ทหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง

20 มี.ค. 2560 | โครงการชลประทานพิษณุโลก | จำนวนผู้ชม 178 ครั้ง

วันที่ 20 มีนาคม 2560 นายเอกลักษณ์ นิ่มอ่อน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานพิษณุโลก ต้อนรับนายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 และคณะ นำเจ้าหน้าที่ทหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งในเขตพื้นที่ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ณ โครงการฝายมะขามสูง (มะตูม) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ