สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๓ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษ

20 มี.ค. 2560 | โครงการก่อสร้าง สชป.3 | จำนวนผู้ชม 400 ครั้ง

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๓ มอบหมายให้ นายสุธีรพจน์ สงวนทรัพย์ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓ โดยมี พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคชรัตน์ ๑ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ